Företag

VARFÖR FJÄRRVÄRME?

Vi skapar driftsäker fjärrvärme samtidigt som vi minskar vår egen och din klimatpåverkan. Klimatsmart närproducerad värme i Lidköping, med andra ord.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och hållbar uppvärmningsform.

”Jag kan garantera mina hyresgäster miljövänlig och säker värme”

<10 kW

Energipris
December till mars:
37,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,3
öre/kWh

 Juni till augusti
14,1
öre/MWh


Effektkostnad

1 504
kronor/kW och år


Fast kostnad

0
kronor/år

11-41 kW

Energipris
December till mars:
37,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,3
öre/kWh

 Juni till augusti
14,1
öre/kWh


Effektkostnad

1 200
kronor/kW och år


Fast kostnad

3 038
kronor/år

42-163 kW

Energipris
December till mars:
38,3
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,9
öre/kWh

 Juni till augusti
14,4
öre/kWh


Effektkostnad

1 028
kronor/kW och år


Fast kostnad

9 114
kronor/år

>163 kW

Energipris
December till mars:
38,3
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,9
öre/kWh

 Juni till augusti
14,4
öre/kWh


Effektkostnad

972
kronor/kW och år


Fast kostnad

18 229
kronor/år

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning
Abb. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh21 kW55 128 kr1 200 x 21 kW = 25 200 kr3 038 kr26 890 kr
193 MWh54 kW130 864 kr1 028 x 54 kW = 55 512 kr9 114 kr66 238 kr
500 MWh142 kW326 690 kr1 028 x 142 kW = 145 976 kr 9 114 kr171 600 kr
1 000 MWh278 kW631 645 kr927 x 278 kW = 257 706 kr18 229 kr343 200 kr


Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukning
Abb. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh27 kW62 702 kr1 200 x 27 kW = 32 400 kr3 038 kr27 264 kr
193 MWh71 kW130 864 kr1 028 x 71 kW = 72 988 kr9 114 kr67 160 kr
500 MWh190 kW376 899 kr972 x 190 kW = 184 680 kr18 229 kr173 990 kr
1 000 MWh380 kW735 569 kr972 x 380 kW = 369 360 kr18 229 kr347 980 kr


Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


 

 

VANLIGA FRÅGOR

Hur bestäms den abonnerade effekten?

Vår prismodell

Läs mer

Hur ansluter jag mig?

Läs mer

KPI-justering

Läs mer

Rättvisare och miljöklokare prissättning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för näringslivsfastighet

Läs mer
Kontakta ossDriftinfo