Information

INFORMATION OM FJÄRRVÄRME OCH FÖRBRÄNNING AV AVFALL

Avfall finns och det måste vi förhålla oss till. Så länge det finns ska vi ta hand om det på bästa sätt. Det bästa är att minimera mängden avfall. Nästa steg är att återanvända och återvinna det avfall som ändå uppstår. Det som inte går att återanvända eller materialåtervinna, för att materialet är uttjänt eller av andra skäl, kan också komma till nytta - genom att vi återvinner energin ur det till el och värme.

All konsumtion leder till avfall. För att spara på naturens resurser är det viktigt att så mycket som möjligt av avfallet återanvänds och återvinns. Energiåtervinning är en form av återvinning. Det innebär att det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt i stället kan ge el och fjärrvärme genom att bli bränsle i ett kraftvärmeverk.

Genom att använda det som annars skulle gå till spillo minskar användningen av primärenergi, det vill säga den energi som finns i själva naturresursen, som olja, kol eller träbränsle. På så vis sparar vi på naturresurser.

I Europa läggs mycket av avfallet på deponi, det vill säga på soptipp, och det leder till stora miljöproblem. I Sverige har vi möjlighet att ta hand om en del av det avfallet i våra kraftvärmeverk. På det sättet hjälper vi länder som inte kan ta hand om sitt avfall själva att lösa ett problem. Samtidigt måste de skaffa sig teknik för sopsortering, eftersom det avfall vi tar emot måste vara sorterat på förhand. De kan på så vis själva bli bättre på avfallshantering.

Värme- och elproduktion

Mer information

Vem får lämna avfall?

Mer information

Fjärrvärme

Mer information

Import av avfall

Mer information

Myter om energiåtervinning

Mer information
Kontakta ossDriftinfo