Arbetsmilö

Arbetsmiljö

VÅR ARBETSMILJÖ – DIN VARDAG

 

Att vårt arbete ska vara säkert är inte bara en garanti för våra medarbetare. Det är också en garanti för våra kunder. Att vi tar vårt arbete på allvar och att vi alltid undviker problem.

Arbetsmiljöpolicy

Läs här

 

Lokala säkerhetsföreskrifter

 Personlig skyddsutrustning (pdf)

 Personal protective equipment (pdf EN)

 Leverantörsintyg (pdf)

 Allmänna ordningsregler (pdf)

Säkerhet Presentation EXTERN PERSONAL (pdf)

Säkerhet Presentation EXTERN PERSONAL Engelska (pdf)