Fjärrvärme och avfall

Så fungerar det

Fjärrvärme är en enkel, trygg och hållbar uppvärmningsform. Att fjärrvärmen i Lidköping produceras av restavfall innebär att du bara genom att vara kund till oss bidrar med stor klimatnytta varje år. Fjärrvärmenätet är utbyggt i hela centralorten. Utbyggnad sker i samband med nybyggnationen av småhus i tätortens ytterområden. Värmeverkets abonnenter förses med värme genom de 43 mil rör som under åren lagts ned i marken. För att undvika korrosion i rören har fjärrvärmevattnet gjorts syrefattigt. Energin i vattnet växlas över till abonnenten i en central (värmeväxlare) i respektive fastighet. Vattnet återvänder sedan till värmeverket för att värmas och därefter skickas ut på nätet igen. Det upphettade vattnet som pumpas ut på nätet håller en temperatur mellan 80-120 °C. Variationen beror på om det är sommar eller vinter. Lidköping Energi började med att ansluta flerbostadshus och industrier. De senaste åren har framför allt småhus i tätorten stått för anslutningen. Även om småhus är den största kundkategorin svarar dessa endast för 20 procent av den försålda energin.

Landskapsbild på Lidköping Energi´s byggnader.
Bild på en grävskopa.

Närbild på ett sädesfält.