Priser & Villkor Företag

Priser och Villkor

Fjärrvärmepriset 2023

Vi förstår att våra kunder kan ha det tufft nu och därför är det viktigt att fortsätta hålla fjärrvärmepriset på en stabil nivå så långt det är möjligt. Vi ser stora prisökningar på de förbrukningsvaror vi använder i värmeproduktionen, dessutom har vi ökade underhållskostnader och underleverantörer som kämpar med sina kostnader.  Vi strävar efter en stabil prissättning och vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi ständigt arbetar för hög leveranssäkerhet till bästa möjliga pris. På grund av rådande tider justeras fjärrvärmepriset med 4 % nästkommande år. Nytt pris börja gälla fr.o.m. den 1:a januari 2023.

Information om ny abonnerad effekt och ny prislista kommer att skickas ut till samtliga kunder inom kort.

 

 

Priserna nedan avser 2022. Priserna uppges exklusive moms.

<10 kW

Energipris
December till mars:
37,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,3
öre/kWh

 Juni till augusti
14,1
öre/MWh


Effektkostnad

1 504
kronor/kW och år


Fast kostnad

0
kronor/år

11-41 kW

Energipris
December till mars:
37,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,3
öre/kWh

 Juni till augusti
14,1
öre/kWh


Effektkostnad

1 200
kronor/kW och år


Fast kostnad

3 038
kronor/år

42-163 kW

Energipris
December till mars:
39,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
30,8
öre/kWh

 Juni till augusti
14,8
öre/kWh


Effektkostnad

1 038
kronor/kW och år


Fast kostnad

9 205
kronor/år

>163 kW

Energipris
December till mars:
39,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
30,8
öre/kWh

 Juni till augusti
14,8
öre/kWh


Effektkostnad

982
kronor/kW och år


Fast kostnad

18 411
kronor/år

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning
Abb. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh21 kW55 128 kr1 200 x 21 kW = 25 200 kr3 038 kr26 890 kr
193 MWh54 kW133 540 kr1 038 x 54 kW = 56 052 kr9 205 kr68 283 kr
500 MWh142 kW333 501 kr1 038 x 142 kW = 145 976 kr 9 205 kr176 900 kr
1 000 MWh278 kW645 207 kr982 x 278 kW = 272 996 kr18 411 kr353 800 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukning
Ab. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh27 kW62 702 kr1 200 x 27 kW = 32 400 kr3 038 kr27 264 kr
193 MWh71 kW152 140 kr1 038 x 71 kW = 73 698 kr9 205 kr69 237 kr
500 MWh190 kW385 795 kr982 x 190 kW = 186 580 kr18 411 kr179 370 kr
1 000 MWh380 kW750 311 kr982 x 380 kW = 373 160 kr18 411 kr358 740 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


 
 

Hur bestäms den abonnerade effekten?


Läs mer

Den abonnerade effekten baseras på den verkliga effektförbrukning din fastighet har på vintern (december – februari). Effektavgiften är fast under ett år men kan variera från ett år till ett annat. Du får på detta sätt större möjlighet att påverka din fjärrvärmekostnad genom åtgärder på din fastighet som minskar energiförbrukningen när det är som kallast.

En detaljerad beskrivning av prismodellen samt hur den abonnerade effekten räknas ut för kommersiella kunder hittar du här.


Vår prismodell


Läs mer

Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Lidköping Energi på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både du som kund, Lidköping Ener och miljön på.

Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive fastighetsägare, företag, offentlig förvaltning och villaägare.

En detaljerad beskrivning av  prismodellen för kommersiella kunder hittar du här.


 

Allmänna avtalsvillkor för näringslivsfastighet


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för näringslivsfastighet.
Läs här.

Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. I vissa fall ansluter vi även fastigheter utanför befintligt fjärrvärmeområde. En bedömning görs då för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du som fastighetsägaren beställer värmeväxlare av värmeverket eller den rörfirma du valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket anslutit fastigheten till fjärrvärmenätet och rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker.