Priser & Villkor Företag

Priser och Villkor

VARFÖR FJÄRRVÄRME?

Vi skapar driftsäker fjärrvärme samtidigt som vi minskar vår egen och din klimatpåverkan. Klimatsmart närproducerad värme i Lidköping, med andra ord.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och hållbar uppvärmningsform.

Priserna avser 2021. Priserna uppges exklusive moms.

Justerad prismodell från 1 maj 2021.

”Jag kan garantera mina hyresgäster miljövänlig och säker värme”

<10 kW

Energipris
December till mars:
37,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,3
öre/kWh

 Juni till augusti
14,1
öre/MWh


Effektkostnad

1 504
kronor/kW och år


Fast kostnad

0
kronor/år

11-41 kW

Energipris
December till mars:
37,5
öre/kWh

April till maj och
september till november:
29,3
öre/kWh

 Juni till augusti
14,1
öre/kWh


Effektkostnad

1 200
kronor/kW och år


Fast kostnad

3 038
kronor/år

42-163 kW

Energipris
December till mars:
38,7
öre/kWh

April till maj och
september till november:
30,2
öre/kWh

 Juni till augusti
14,5
öre/kWh


Effektkostnad

1 038
kronor/kW och år


Fast kostnad

9 205
kronor/år

>163 kW

Energipris
December till mars:
38,7
öre/kWh

April till maj och
september till november:
30,2
öre/kWh

 Juni till augusti
14,5
öre/kWh


Effektkostnad

982
kronor/kW och år


Fast kostnad

18 411
kronor/år

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning
Abb. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh21 kW55 128 kr1 200 x 21 kW = 25 200 kr3 038 kr26 890 kr
193 MWh54 kW132 174 kr1 038 x 54 kW = 56 052 kr9 205 kr66 917 kr
500 MWh142 kW329 961 kr1 038 x 142 kW = 145 976 kr 9 205 kr173 360 kr
1 000 MWh278 kW638 127 kr982 x 278 kW = 272 996 kr18 411 kr346 720 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukning
Ab. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh27 kW62 702 kr1 200 x 27 kW = 32 400 kr3 038 kr27 264 kr
193 MWh71 kW150 754 kr1 038 x 71 kW = 73 698 kr9 205 kr67 851 kr
500 MWh190 kW382 205 kr982 x 190 kW = 186 580 kr18 411 kr175 780 kr
1 000 MWh380 kW743 131 kr982 x 380 kW = 373 160 kr18 411 kr351 560 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


 

 

VANLIGA FRÅGOR

Hur bestäms den abonnerade effekten?

Vår prismodell


Läs mer

Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning.

Den nya prismodellen innebar ingen prishöjning för hela kundkollektivet och alltså ingen ökad intäkt för Lidköpings Värmeverk, däremot syftar den till att minska kostnaderna på sikt. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Värmeverket på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både värmeverket, fjärrvärmekunderna och miljön på.

Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive fastighetsägare, företag, offentlig förvaltning och villaägare.

Förändringarna för dig som företagskund är:

Den abonnerade effekten baseras på den verkliga effektförbrukning din fastighet har på vintern (december – februari) istället för årsmedelförbrukningen som tidigare var fallet. Effektavgiften är fast under ett år men kan variera från ett år till ett annat. Du får på detta sätt större möjlighet att påverka din fjärrvärmekostnad genom åtgärder på din fastighet som minskar energiförbrukningen när det är som kallast.

Energiavgiften delas in i tre nivåer: ett vinterpris (dec-mar), ett sommarpris (jun-aug) och ett höst/vår-pris (övriga månader).

Effektavgiften utgör en större del och energiavgiften en mindre del av den totala kostnaden. Din fjärrvärmekostnad har därmed mindre variationer idag än tidigare, såväl mellan sommar och vinter som mellan ett varmt och ett kallt år.

En detaljerad beskrivning av  prismodellen för kommersiella kunder hittar du här.


Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. I vissa fall ansluter vi även fastigheter utanför befintligt fjärrvärmeområde. En bedömning görs då för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du som fastighetsägaren beställer värmeväxlare av värmeverket eller den rörfirma du valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket anslutit fastigheten till fjärrvärmenätet och rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker.


KPI-justering


Läs mer
Energipris, fast avgift och effektpris justeras årligen med hänsyn till konsumentprisindex (KPI). Justeringen baseras på förhållandet mellan KPI för oktober föregående år och oktober 2014 (314,02). Prisförändringar utöver den årliga KPI-justeringen meddelas kunden skriftligen. Baspriser för KPI-justeringen är 2015 års prislista. Mer information hittar du här.

Rättvisare och miljöklokare prissättning


Läs mer
Den nya prismodellen är betydligt mer rättvis än den tidigare modellen. Tidigare var det rörliga energipriset (öre/kWh) samma under hela året, trots att både kostnaden och miljöpåverkan är större för att producera energin vintertid än sommartid. Därför har energipriset nu delats upp i tre nivåer; ett vinterpris (december – mars), ett sommarpris (juni – augusti) och ett höst/vår-pris (övriga månader). Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive Villaägarnas Riksförbund. Om du önskar rådgivning om vilka energibesparande åtgärder som du kan göra i din fastighet är du välkommen att kontakta följande:

Kommunens energirådgivare Sara Vallgren Klang på telefon 0510 – 77 02 13.

Villaägarna Skaraborg Pascual Fortea, pascual@villaagarnaskaraborg.se (representant för lokalföreningen)

Villaägarnas Riksförbund www.villaagarna.se (expertrådgivning)


Allmänna avtalsvillkor för näringslivsfastighet


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för näringslivsfastighet.
Läs här.