Företagsinformation

OM OSS

Lidköping Energi är ett av Lidköping Kommun helägt bolag. Vi producerar och levererar fjärrvärme i Lidköpings tätort samt förbränner avfall på entreprenad åt Lidköpings kommun. Vi svarar för 90 procent av uppvärmningsbehovet för bostäder och för cirka 60 procent av industrin inom området.

Lidköping Energi är ett modernt och hållbart energibolag, med professionella och engagerade anställda. På uppdrag av kommunen förser vi vår stad med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme som framställs av avfallsprodukter, ett smart sätt att tillvarata en restprodukt som annars inte skulle komma till nytta utan hamna på soptippen. Strävan att bidra till ett hållbart samhälle och skapa kostnadseffektiva och uthålligt energisystem genomsyrar hela bolaget. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi verkar och lever i, för Lidköping och är stolta över att vi bidrar till att göra Lidköping till en mer hållbar stad.

 

 

Från Lidköpings Värmeverk till Lidköping Energi

Lidköpings Värmeverk bytte 2016 namn till Lidköping Energi. Med tanke på att vi funnits som kommunägt bolag sedan 1974, så kan det säkert ta sin lilla tid att vänja sig. Men det viktigaste är trots allt att vi fortsätter leverera klimatsmart fjärrvärme och energi, både till bostäder och företag. Bara under 2015 bidrog våra kunder, däribland över 90 % av stans hushåll, till att minska utsläppen av växthusgaser motsvarande alla lidköpingsbors bilkörning under ett helt år. Du som bor i tätorten, men ännu inte anslutit dig till fjärrvärmenätet, är förstås varmt välkommen. Har du inte tillgång till vårt nät, hjälper du oss i vårt miljöarbete genom att fortsätta källsortera brännbart material, som vi sedan omvandlar till ren energi. Tillsammans bidrar vi till ett grönare Lidköping.