Klimatbokslut

Vår reducing av växthusgasutsläppen motsvarar

Landskapvy. En kulle och granskog i dimma.

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar

Drönarbild på en skogsväg med granar runt om.

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar