Kontakt

Lidköping Energi

Leverans & faktureringsadress:

Sjöhagsgatan 8
531 40 Lidköping

Organisationsnummer:

556188-7125

 

Expedition

Telefon: 0510-77 02 61
Fax: 0510-77 08 82
info@lidkopingenergi.se

Adress:

Sjöhagsgatan 8
531 40 Lidköping

Öppettider expeditionen:

08.00-16.00

Felanmälan

Vardagar 07.00-16.00

Telefon: 0510-77 01 82

Efter kontorstid

Telefon: 031-334 10 78

KONTAKTPERSONER

VD

Peter Johansson, VD
l.peter.johansson@lidkopingenergi.se


Administration

Klas Hallgren, Ekonomichef
klas.hallgren@lidkopingenergi.se

Annelie Olsson, Ekonom
annelie.olsson@lidkopingenergi.se

Marianne Arvidsson, Controller lön- och personaladministration
marianne.arvidsson@lidkopingenergi.se

Staffan Samuelsson, Konsult
staffan.samuelsson@lidkopingenergi.se


Inköp och Upphandling

Lena Lindell, Chef Inköp och Upphandling
lena.lindell@lidkopingenergi.se


Marknad
Anders Hellgren, Marknadskoordinator
anders.hellgren@lidkopingenergi.se

a

 

Produktion och drift

Henrik Sasse, Driftschef
henrik.sasse@lidkopingenergi.se


Underhållsavd.

Christer Dahlborg, Underhållschef
christer.dahlborg@lidkopingenergi.se


Värmenät

Katja Nylén, Värmenätschef
Katja.nylen@lidkopingenergi.se

Jonny Jonsson, Distributionssamordnare
jonny.jonsson@lidkopingenergi.se

Conny Fogelqvist, Distributionssamordnare
conny.fogelqvist@lidkopingenergi.se

Bengt Svanström, Distributionssamordnare
bengt.svanstrom@lidkopingenergi.se


Tekniska avd.

Christoffer Widén, Teknisk chef
christoffer.widen@lidkopingenergi.se

Peter Smedberg, IT-ansvarig
peter.smedberg@lidkopingenergi.se


STYRELSEN


Läs mer

Morten Ryan, ordförande

Sten-Eric Lager, v. ordförande

Michael Eriksson, ledamot

Hasse Rasetorp, ledamot

Marita Lantz, ledamot

Tomas Jonsson, personalrepresentant

Henrik Millqvist, personalrepresentant

Peter Johansson, VD

Diana Svensk, ersättare

Kjell Åberg, ersättare

Ilce Sandreski, ersättare

Enar Svensson, ersättare

Thomas Jansson, ersättare

Jonas Hjelmqvist, auktoriserad revisor

L-E Backman, lekmannarevisor

Yngve Nordenstam, lekmannarevisor

För kontaktuppgifter till medlemmar i styrelsen vänligen kontakta Expeditionen .


Kontakta ossDriftinfo