Kontaktuppgifter

Kontakt

Lidköping Energi

Leverans & faktureringsadress:

Sjöhagsgatan 8
531 40 Lidköping

Organisationsnummer:

556188-7125

 

 

 

 

 

Kundservice

Telefon: 0510-77 02 61
Fax: 0510-77 08 82
info@lidkopingenergi.se

Adress:

Sjöhagsgatan 8
531 40 Lidköping

Öppettider kundservice:

07.30-16.00

Felanmälan

Vardagar 07.00-16.00

Telefon: 0510-77 01 82

Efter kontorstid

Telefon: 031-334 10 78

KONTAKTPERSONER

 

tf. VD

Anders Djup
anders.djup@lidkoping.se


Ekonomi & Administration

Gun Sabel, Ekonomichef
gun.sabel@lidkopingenergi.se

Åsa Johansson, Controller lön- och personaladministration
asa.johansson@lidkopingenergi.se

Hanna Hult Naumer, Ekonom
hanna.hult-naumer@lidkopingenergi.se

Anna Främst, Arkiv/Ekonom/HR-assistent
anna.framst@lidkopingenergi.se


Marknad
Frida Andersson, Marknadskoordinator
frida.andersson@lidkopingenergi.se


Tekniska avd.

Christoffer Widén, Teknisk chef
christoffer.widen@lidkopingenergi.se

Peter Smedberg, IT-ansvarig
peter.smedberg@lidkopingenergi.se

a

 

Produktion och drift

Christian Olausson, Produktionschef
christian.olausson@lidkopingenergi.se

Henrik Sasse, Driftschef
henrik.sasse@lidkopingenergi.se

Lars Gustavsson, Chef Bränslehantering
lars.gustavsson@lidkopingenergi.se

Christer Dahlborg, Underhållschef
christer.dahlborg@lidkopingenergi.se


Värmenät

Katja Nylén, Värmenätschef
Katja.nylen@lidkopingenergi.se

Conny Fogelqvist, Distributionssamordnare
conny.fogelqvist@lidkopingenergi.se

Henrik Millqvist, Distributionssamordnare
henrik.millqvist@lidkopingenergi.se


STYRELSEN


Läs mer

Kjell Hedvall, ordförande

Pär Johnson, v. ordförande

Sten-Eric Lager, ledamot

Anders Sigurd, ledamot

Svante Hemberg, ledamot

Stina Bergenheim, vd

Henrik Millqvist, personalrepresentant

Hasse Rasetorp, ersättare

Michael Eriksson, ersättare

Steve Karlsson, ersättare

Enar Svensson, ersättare

Diana Svensk, ersättare

Mattias Bygghammar, auktoriserad revisor

L-E Backman, lekmannarevisor

Östen Larsson, lekmannarevisor

För kontaktuppgifter till medlemmar i styrelsen vänligen kontakta oss på tel. 0510-77 02 61 alt info@lidkopingenergi.se