Miljö

Miljö

 

FJÄRRVÄRME ÄR KLIMATSMART

Hållbarhet är att hushålla med jordens resurser. Vi värnar om miljön och klimatet och strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda. Vi tar tillvara avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas, och gör av det fjärrvärme och el. På så sätt minskar vi andelen avfall som läggs på deponi och minskar därför utsläppen av växthusgaser varje år. Vi minimerar våra utsläpp till mark, vatten och luft och säkerställer att dessa inte överstiger de tillstånd och krav som myndigheter och vi själva ställer på verksamheten. Hållbarhet är också att våra kunder känner sig trygga med våra leveranser och att de litar på vår kompetens och samlade erfarenhet. De vet att vi finns nära till hands om något skulle hända och de vet att energin de använder faktiskt gör gott. När våra kunder känner att de kan leva och trivas länge med valet av oss som leverantör blir helheten på riktigt hållbar.
 
Läs vår Miljö & Kvalitetspolicy här

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. ISO 14001 är en internationell standard för miljöstyrning som har tagits fram gemensamt av näringsliv, myndigheter och miljöorganisationer genom Internationella standardiseringsorganisationen ISO. Ett företag som certifieras enligt ISO 14001 måste sköta sina miljöfrågor på ett ambitiöst och medvetet sätt. Lidköping Energi har varit certifierade sedan år 2000. Här kan du läsa vårt certifieringsbeslut.