Priser och avtal

Varför fjärrvärme?

Idag är vi bättre än någonsin på att återvinna och återanvända vårt avfall. Men allt avfall går inte att ta tillvara. När återvinningssystemet gjort sitt kan man istället återvinna energin ur avfallet. Och det är just det fjärrvärme handlar om: energiåtervinning. Uttjänta möbler, gamla blöjor, dammsugarpåsar och trasiga skor är några exempel på restavfall som kan förbrännas i vårt kraftvärmeverk. Där produceras el och värme, som i sin tur värmer våra hus och vårt varmvatten. På så sätt vänder vi ett samhällsproblem till en miljönytta.

Fjärrvärme är ett tryggt val för dig och miljön. 

Priser för privatkund <18kW

Priserna gäller 2021

Energi

December till mars:
72,1
öre/kWh

April till maj och
september till november:
54,4
öre/kWh

 Juni till augusti
17,6
öre/kWh


Effekt

632
kronor/kW och år


Fast kostnad

0
kronor/per år

Alla priser inkl. moms

Priser för privatkund >18kW

Priserna gäller 2021

Energi

December till mars:
72,1
öre/kWh

April till maj och
september till november:
54,4
öre/kWh

 Juni till augusti
17,6
öre/kWh


Effekt

324
kronor/kW och år


Fast kostnad

5 560
kronor/per år

Alla priser inkl. moms

Exempelkunder

Årlig förbrukning
Ab. effekt ?
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift ?
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast kostnad
Varav energiavgift ?
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
10 000 kWh5,5 kW9 831 kr632 x 5,5 kW = 3 476 kr0 kr6 355 kr
15 000 kWh7,7 kW14 398 kr632 x 7,7 kW = 4 866 kr0 kr9 532 kr
20 000 kWh10,1 kW19 093 kr632 x 10,1 kW = 6 383 kr0 kr12 710 kr
30 000 kWh15,1 kW28 607 kr632 x 15,1 kW = 9 543 kr0 kr19 064 kr
40 000 kWh21 kW37 783 kr324 x 21 kW = 6 804 kr 5 560 kr25 419 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. Alla priser inkl. moms.

Beräkna pris

Med vår priskalkylator kan du beräkna din årskostnad. Mata in din abonnerade effekt samt din årsförbrukning. Kom ihåg att kostnaden bara är en estimering och att den kan skilja sig beroende på när och hur värmen används. 


Abonnerad effekt under 18 kW

Abonnerad effekt över 18 kW

 

 Hur bestäms den abonnerade effekten?


Läs mer
Den abonnerade effekten bestäms för varje fastighet genom att den totala energiförbrukningen i kWh under tremånadersperioden december – februari normalårskorrigeras med SMHI:s normalgraddagar för Lidköping och därefter divideras med faktorn 900 timmar. Det görs för de senaste två åren och medlet av de två värdena blir din abonnerade effekt. Ett räkneexempel: En villa förbrukar under december – februari 2015-2016 totalt 10 000 kWh. Perioden var kallare än normalt och därför räknas förbrukningen om till normal förbrukning (med SMHI:s officiella temperaturstatistik för Lidköping) till 9 000 kWh. Därefter divideras 9 000 kWh med kategorital 900 varvid den abonnerade effekten 10 kW erhålls. 2016-2017 fick samma fastighet effekten 12 kW. Medelvärdet blir då 11 kW, som blir fastighetens abonnerade effekt kommande kalenderår. Varje år kommer du som villakund att få ett besked där det framgår vilken medeleffekt som mätts upp för din fastighet under de senaste två vintrarna och därmed vilken abonnerad effekt din fastighet kommer att ha under det kommande året. Effektavgiften delas upp lika på årets samtliga månader.

*Anledningen till att förbrukningen divideras med just 900 är att det ger en rimlig storlek på fastighetens abonnerade effekt. 900 motsvarar antalet teoretiska timmar din fastighet går med full effekt under perioden december-februari. Man hade även kunnat dividera med verkligt antal timmar under perioden (2 160) och justerat effektpriset därefter. Den abonnerade effekten hade dock inte alls överensstämt med villans verkliga effektbehov och värmeväxlarens märkeffekt.


Vår prismodell


Läs mer
Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. Den nya prismodellen innebar ingen prishöjning för hela kundkollektivet och alltså ingen ökad intäkt för Lidköpings Värmeverk, däremot syftar den till att minska kostnaderna på sikt. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Värmeverket på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både värmeverket, fjärrvärmekunderna och miljön på.

En detaljerad beskrivning av den nya prismodellen för småhuskunder hittar du här.


Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. I vissa fall ansluter vi även fastigheter utanför befintligt fjärrvärmeområde. En bedömning görs då för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du som fastighetsägaren beställer värmeväxlare av värmeverket eller den rörfirma du valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket anslutit fastigheten till fjärrvärmenätet och rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker.


Fakturaförklaring


Läs mer
Vi erbjuder kvartals- och månadsfakturering via post, e-faktura eller e-postfaktura. Vill du veta mer om hur du läser din faktura? Läs då vår fakturaförklaring här.

 

Prisdialogen

Lidköping Energi är medlemmar i Prisdialogen. Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring.

 

KPI-justering


Läs mer
Energipris, fast avgift och effektpris justeras årligen med hänsyn till konsumentprisindex (KPI). Justeringen baseras på förhållandet mellan KPI för oktober föregående år och oktober 2014 (314,02). Prisförändringar utöver den årliga KPI-justeringen meddelas kunden skriftligen. Baspriser för KPI-justeringen är 2015 års prislista. Mer information hittar du här.

Rättvisare och miljöklokare prissättning


Läs mer
Den nya prismodellen är betydligt mer rättvis än den tidigare modellen. Tidigare var det rörliga energipriset (öre/kWh) samma under hela året, trots att både kostnaden och miljöpåverkan är större för att producera energin vintertid än sommartid. Därför har energipriset nu delats upp i tre nivåer; ett vinterpris (december – mars), ett sommarpris (juni – augusti) och ett höst/vår-pris (övriga månader). Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive Villaägarnas Riksförbund. Om du önskar rådgivning om vilka energibesparande åtgärder som du kan göra i din fastighet är du välkommen att kontakta följande:

Kommunens energirådgivare Christer Broberg på telefon 0510 – 77 02 13.

Villaägarna Skaraborg Pascual Fortea, pascual@villaagarnaskaraborg.se (representant för lokalföreningen)

Villaägarnas Riksförbund www.villaagarna.se (expertrådgivning)


Allmänna avtalsvillkor för konsument


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Läs mer här

Pooltaxa


Läs mer
Har du pool? Då kan det löna sig att teckna pooltaxa. Då betalar du sommarpris för din energiförbrukning även under maj och september. Läs mer här.