Destruering av sekretesspapper

 
Lidköping Energi kan ta emot och destruera sekretesspapper. Företag och privatpersoner som är intresserade av tjänsten tar kontakt med oss via telefon eller via formuläret nedan.
Föranmälan görs till: 0510-77 02 61

Låg sekretess

 
Personbil 300:- engångskostnad
Personbil+kärra 1016:- /ton + 300:- vägning
Pickup 1016:- /ton + 300:- vägning

Hög sekretess

 
Personbil 1016:- engångskostnad
Personbil+kärra 3016:- /ton + 300:- vägning
Pickup 3016:- /ton + 300:- vägning
Alla priser inkl. moms

 

Lidköping Energi (leverantören) samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören. Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter.